Αντιγραφή περιεχομένου της ιστοσελίδας

Η εταιρεία Μπαλαφούτης Ι. δεν επιτρέπει στους μη δικαιούχους να αντιγράφουν / να υποκλέπτουν τα κείμενα, τις φωτογραφίες προϊόντων, το λογότυπο, τα banners και οποιοδήποτε άλλο μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας που ανήκει στο gosolar.gr και στους εταιρικούς της λογαριασμούς στα social media. Ως μη δικαιούχοι ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που δεν έχουν σχέση συνεργασίας και δεν έχουν λάβει έγκριση από την εταιρεία μας για τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών που υπάρχουν στο gosolar.gr.