Πότε μπορώ να συνδυάσω διαφορετικά φωτοβολταϊκά επάνω στο τροχόσπιτο;

Αν θέλουμε να προσθέσουμε επιπλέον φωτοβολταϊκό-ούς συλλέκτες στην οροφή ενός τροχόσπιτου, αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο, χρειάζεται να πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Προτού προβούμε σε οποιαδήποτε αγορά επιπλέον εξοπλισμού, είναι σημαντικό να κάνουμε την κατάλληλη μελέτη και προετοιμασία.

1ο βήμα: χρειάζεται να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να συνδέσουμε επιπλέον φωτοβολταϊκά. Ενδεικτικοί λόγοι:

 • Έχουν αυξηθεί οι ενεργειακές μας ανάγκες εντός/εκτός του τροχόσπιτου.
 • Oι εγκατεστημένοι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες έχουν υποστεί ζημιά ή η απόδοσή τους έχει μειωθεί με το πέρασμα των ετών.
 • Θέλουμε να αλλάξουμε την τάση λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος του τροχόσπιτου. Πχ. μπορεί να έχουμε 1 συλλέκτη 12V ήδη εγκατεστημένο και να χρειαζόμαστε έναν ακόμη συλλέκτη για να μετατρέψουμε το σύστημα από 12V σε 24V.
 • Θέλουμε να αυξήσουμε την αξία του τροχόσπιτου προσθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα φωτοβολταϊκά στην οροφή του.

2o βήμα: Αν έχουμε ήδη εντοπίσει κάποιον συλλέκτη που μας ενδιαφέρει, κοιτάζουμε τις διαφορές που πιθανώς να έχει με τους ήδη εγκατεστημένους συλλέκτες. Ενδεικτικά, μπορεί να είναι διαφορετικοί ως προς:

 • Την ηλικία και την κατάστασή τους: π.χ. μπορεί να υπάρχουν μεταχειρισμένα φωτοβολταϊκά πάνελ ήδη επάνω στο τροχόσπιτο και ο χρήστης να θέλει να προσθέσει επιπλέον καινούριους συλλέκτες.
 • Την κατασκευάστρια εταιρεία
 • Τον τρόπο κατασκευής τους: Με πλαίσιο αλουμινίου/εύκαμπτοι/αναδιπλούμενοι
 • Τον τρόπο παραγωγής του πυριτίου: μονοκρυσταλλικοί/πολυκρυσταλλικοί
 • Το ογκομετρικό και πραγματικό τους βάρος. Πχ. μπορεί να υπάρχουν ήδη μικρά φωτοβολταϊκά πάνελ ή στενόμακροι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες επάνω στο τροχόσπιτο
 • Την εμφάνισή τους. πχ. οι κυψέλες πυριτίου του ενός συλλέκτη μπορεί να είναι πιο ανοιχτόχρωμες από τις αντίστοιχες του άλλου συλλέκτη
 • το μέγεθός τους σε Αμπέρ ή Βαττ

Αν ισχύει κάποια ή όλες οι παραπάνω διαφορές, τότε μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικούς συλλέκτες. Τα κύρια πράγματα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι τα εξής:

-H τάση τους χρειάζεται να είναι η ίδια, δηλαδή 12V/24V/36V/48V/60V. Αν συνδέσουμε έναν φωτοβολταϊκό συλλέκτη 12V με έναν συλλέκτη 24V, τότε θα προκληθεί ζημιά στο σύστημα.

-Η ηλικία των φωτοβολταϊκών συλλεκτών καλό είναι να είναι περίπου ή ακριβώς η ίδια. Αν οι συλλέκτες είναι διαφορετικής χρονολογίας κατασκευής ή είναι μεταχειρισμένοι, τότε οι κυψέλες του ενός συλλέκτη μπορεί να έχουν διαφορετική αποδοτικότητα από εκείνες του άλλου συλλέκτη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω διαφορετικής τεχνολογίας, κατασκευής ή ηλικίας. Επομένως, η χαμηλή απόδοση του πιο «αδύναμου» συλλέκτη θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του πιο «δυνατού» συλλέκτη.

Συμπερασματικά, αν χρειάζεται να προσθέσουμε επιπλέον φωτοβολταϊκό συλλέκτη επάνω σε τροχοκινούμενο, είναι εφικτό, αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και να ακολουθηθούν σωστά οι οδηγίες συνδεσμολογίας των φωτοβολταϊκών συλλεκτών.

#solarpanels #solarcampers #solarcamping #solarpanels #solarenergyforcamping

Similar Posts